Avís legal

Condicions generals

La informació que apareix al present web pertany a BMS Consultoria estratègica, SAU amb domicili social a:
Edifici BOMOSA-ALBA, Av. Doctor Mitjavila nº 5, 5è
AD500 Andorra la Vella
(Principat d’Andorra), amb el NRT núm. A-707697-G.

Per tant, queda prohibida la reproducció, còpia, distribució o altres activitats de manipulació d’aquesta documentació, sense l’autorització expressa de BMS. L’ús indegut serà penalitzat d’acord amb la legislació vigent.

La informació continguda a la pàgina web de BMS té com a objectiu donar a conèixer a les persones que accedeixen a aquest web els nostres serveis i iniciatives, i establir canals informatius de comunicació directa amb el públic en general a través del correu electrònic.

BMS es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del web o els vincles sense necessitat de comunicació prèvia.

 

Política de privacitat

En compliment de la llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, la persona que consulta el web autoritza expressament que les dades de caràcter personal facilitades a BMS siguin tractades d’una manera automatitzada i siguin incorporades als fitxers de l’entitat, amb la finalitat exclusiva del web, així com, en el seu cas, complimentar les relacions contractuals i altres relacions, jurídiques o no, que es puguin establir.

D’acord amb la citada llei de protecció de dades personals, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, de rectificació i supressió de les dades, facultat que és exercitable en tot moment, mitjançant una simple comunicació a BMS, com a responsable del tractament de les dades.

 

Marc legal

L’activitat a través del present web, així com les relacions entre parts en allò que correspongui, queden subjectes a la següent normativa sectorial:

Per qualsevol controvèrsia que no pugui resoldre’s de manera amical, serà d’aplicació la legislació andorrana i competent la Jurisdicció dels Tribunals Andorrans, renunciant els usuaris del web, expressament, a qualsevol altre fur o jurisdicció que els hi pogués correspondre.

 

Acceptació de les condicions

El fet de visitar i utilitzar la pàgina web implica l’acceptació expressa per part del usuari de totes i cadascuna de les presents condicions (així com la resta de polítiques particulars de la web), que es consideren automàticament incorporades a qualsevol eventual contracte o relació de qualsevol mena, sense que en calgui la transcripció escrita individualitzada, i que completen i desenvolupen la legislació específica aplicable sense contravenir-la.