L’UNIVERS BOMOSA, neutre en carboni en compensar la petjada de totes les seves empreses i la Fundació

oct. 4, 2021

El càlcul de la petjada de carboni d’Univers BOMOSA ha estat efectuat per BMS Consultoria Estratègica, la consultora d’RSC del grup que promou projectes socials, de sostenibilitat i medi ambient al PrincipatPer analitzar la suma de les emissions de CO2 que genera tot el grup, s’ha seguit un protocol internacional que ve determinat per dues variables: les de l’abast directe, que es deriven de l’ús dels vehicles, les calderes, etc. i, les de l’abast indirecte, vinculada al consum de l’electricitat.

Amb aquesta anàlisi, BMS Consultoria Estratègica ha determinat que les sis empreses del grup repartides en tres espais diferents (a Andorra la Vella i Encamp) emeten 24,38 tones d’emissions de CO2, sent el 78% de les emissions d’abast directe i, un 22%, indirecte. Segons el càlcul, l’espai de co-treball Hive Five ha generat prop de 7 tones de CO2; Bio Bio, l’empresa d’alimentació ecològica, quasi 17 tones i BMS Consultoria Estratègica, 1’1, entre d’altres actius empresarials. Bomosa Fundació,  te una petjada de 0’5 tones. Amb els arrodoniments, l’Univers BOMOSA ha compensat 30 tones de CO2.

Arrel d’aquest resultat, l’Univers BOMOSA s’ha plantejat diverses actuacions de futur que vagin en la línia de reduir aquesta petjada de carboni, com pot ser l’electrificació de la flota de vehicles de Bio Bio o bé accions per a la millora energètica en algun dels immobles del grup, per optimitzar consums i reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Compensació amb crèdits de carboni

Enguany, la petjada de carboni del 2020 s’ha compensat voluntàriament amb programes de la Convenció Marc del Canvi Climàtic de les Nacions Unides, tal i com estableix el Govern d’Andorra. Concretament, amb la compra de crèdits del projecte “DelAgua”, de Ruanda. Amb aquesta aportació econòmica de la compra de crèdits, Univers BOMOSA contribueix al finançament de 600.000 cuines de llenya amb l’objectiu de proporcionar-les gratuïtament i afavorir 3 milions de ruandesos. Amb aquest programa de Nacions Unides es preveu la reducció de quatre milions de tones de carboni anuals (l’equivalent a la petjada de tots cotxes de Londres), ja que el giny necessita el 50% menys de fusta que les cuines/estufes utilitzades al país.

L’acció també redueix la desforestació dels boscos ruandesos i, per tant, la pèrdua de biodiversitat. El programa també té efectes importants en la millora de les condicions de vida de les dones i els infants, ja que en el format tradicional les dones ruandeses inverteixen una mitjana de cinc hores diàries en la cerca de fusta i la cura del foc, i els infants tres hores diàries. El giny que finança el programa de compensació de carboni és molt més eficient i sostenible i, per tant, allibera temps d’aquestes tasques diàries.

(Podeu trobar més informació del projecte a aquest enllaç així com al següent vídeo).

Mercat nacional de crèdits de carboni

Davant el recent anunci del Govern d’Andorra de crear un mercat nacional de carboni per impulsar i promoure projectes sostenibles de país, el director de BMS Consultoria Estratègica, Albert Batalla, celebra la iniciativa “perquè és una aposta decidida per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i que Andorra avanci cap als compromisos de neutralitat de carboni”. De fet, BMS Consultoria Estratègica va néixer amb l’objectiu d’acompanyar les administracions públiques i les empreses privades, sobretot del Principat d’Andorra, en els seus processos de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), en projectes de suport social, sostenibilitat i cura del medi ambient. La consultora d’Univers BOMOSA ha calculat la petjada de carboni dels comuns de Sant Julià de Lòria, La Massana i Andorra La Vella, així com d’empreses privades de diversos sectors, com la mobilitat o els serveis.

També recentment ha resultat l’adjudicatària del concurs públic convocat pel Govern d’Andorra per l’elaboració d’una auditoria que analitzi els efectes ambientals del sector turístic al Principat, per tal de donar resposta al vintè punt de l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’Estat d’emergència climàtica i ecològica (DEC), en l’àmbit dels sectors econòmics turístic, comercial, industrial i de la construcció, en el termini de tres anys.

Univers BOMOSA desenvolupa negoci i inverteix en sectors que considera claus per a un desenvolupament sostenible per a l’economia andorrana, com són l’alimentació saludable, el turisme sostenible o les energies renovables. Hive Five, Bio Bio i BMS Consultoria són empreses by Bomosa que comparteixen l’objectiu de crear una societat andorrana solidària i un futur millor en un ecosistema sostenible i perdurable en el temps. Els beneficis d’aquestes empreses reverteixen directament en els projectes filantròpics de BOMOSA Fundació.