BMS realitzarà l’estudi de capacitat de càrrega turística d’Andorra

juny 6, 2024

En un esforç per conjugar la vital activitat turística d’Andorra amb els principis de sostenibilitat, el Govern d’Andorra ha confiat en la proposta presentada per BMS Consultoria Estratègica by BOMOSA la tasca d’elaborar un estudi detallat sobre la capacitat de càrrega turística del país. Aquesta adjudicació, a proposta del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, reafirma el nostre compromís amb la sostenibilitat i la qualitat del sector turístic.

Amb termini d’execució fins al 15 de desembre d’enguany, BMS Consultoria Estratègica es posa en marxa per avaluar les repercussions actuals i futures de l’activitat turística, abastant els aspectes econòmics, socials i mediambientals. Aquest estudi essencial tindrà en compte les necessitats de la població resident, els operadors turístics i els visitants, garantint un equilibri harmònic entre el desenvolupament turístic i la sostenibilitat ambiental.

El nostre equip treballarà sota la coordinació i supervisió del Ministeri de Turisme i Comerç per determinar si el parc d’allotjaments turístics actual està correctament dimensionat i explorar la seva capacitat de creixement. Això inclou una anàlisi profunda de la sostenibilitat econòmica del sector, l’impacte sobre la població, els operadors turístics, els visitants i el rol de les segones residències. Així mateix, es tindran en compte aspectes crucials com els recursos hídrics i energètics, la gestió de residus, la contaminació acústica, la mobilitat, la capacitat hospitalària i les necessitats de personal per al sector turístic.

A més, aquest estudi estarà alineat amb els resultats dels estudis de càrrega màxima que s’estan duent a terme pels comuns, assegurant una visió integrada i coherent del desenvolupament turístic a tot el territori.

Per a BMS Consultoria Estratègica, “guanyar aquest concurs públic i realitzar aquest treball és una oportunitat per aplicar la nostra experiència i coneixements per ajudar a Andorra a assolir un turisme sostenible i de qualitat. Amb aquesta adjudicació, reafirmem el nostre compromís amb un futur turístic sostenible i de qualitat per a Andorra, contribuint a preservar el seu patrimoni natural i millorant la qualitat de vida de tots els seus residents i visitants”. 

A més d’aquest projecte emblemàtic, BMS està involucrada en diversos altres projectes a diferents organitzacions d’Andorra, on treballem per impulsar el desenvolupament estratègic i sostenible. La nostra experiència prèvia de treballs fets per al Govern, els Comuns o per empreses rellevants del país ens ha permès desenvolupar solucions personalitzades que responen a les necessitats específiques de cada comunitat, sempre amb l’objectiu de fomentar un creixement equilibrat i respectuós amb el medi ambient.