BMS Consultoria Estratègica auditarà energèticament els edificis del fons de reserva de jubilació

juny 23, 2021

BMS Consultoria Estratègica ha guanyat un nou concurs públic en l’àmbit de la sostenibilitat, tal com s’ha publicat al BOPA. En aquest cas, per auditar energèticament els edificis propietat del Fons de Reserva de Jubilació. L’objectiu és que, gràcies als resultats d’aquestes auditories, les entitats públiques puguin impulsar els projectes que siguin necessaris per millorar l’eficiència energètica dels seus immobles, tal com marca la LIei de Transició Energètica i Canvi Climàtic aprovada l’any 2018.

En concret, s’analitzaran la Seu social CASS i FRJ, la residència El Cedre i el solà d’Enclar. I, també, l’edifici d’habitatges plurifamiliar Prada Casadet i un pis de l’habitatge plurifamiliar de Can Solà. S’avaluaran les seves instal·lacions de climatització, calefacció, enllumenat o característiques constructives. Així com les condicions d’ús que els seus usuaris fan d’aquests edificis.

S’estudiaran tots els condicionants per assolir els requisits d’eficiència energètica en l’edificació, segons la normativa vigent

Àrees de millora per al Fons de Reserva de Jubilació

“Una vegada analitzats des del punt de vista energètic i vistes les corresponents problemàtiques que pugui haver-hi a cada edifici, proposarem àrees i punts de millora”, ha explicat el cap de projectes de BMS Consultoria EstratègicaJose Gismero, qui a més, ha especificat que s’elaborarà un manual intern d’ús energèticament eficient per tipologies de cada immoble.

La data per la finalització dels treballs és el 31 de desembre d’aquest 2021.