BMS assessora al Comú d’Andorra la Vella en la rebaixa de la seva petjada de carboni

nov. 7, 2023

El Comú d’Andorra la Vella ha presentat aquesta setmana els resultats del càlcul de l’evolució de la petjada de carboni, segons els quals ha reduït en tres anys el 13,2% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Per la realització d’aquest estudi, el Comú ha confiat en BMS Consultoria Estratègica by BOMOSA, que ha conclòs que entre l’any 2019 i el 2022 es va reduir en 303,7 tones de CO2 en xifres absolutes les emissions generades. Aquestes dades s’han donat a conèixer en una roda de premsa del cònsol major de la parròquia, David Astrié i el conseller de Sostenibilitat i Innovació, Gerard Estrella.

En l’elaboració de l’estudi, la consultora d’RSC i sostenibilitat de l’Univers BOMOSA va analitzar diverses variables i el total de 16 edificis comunals, a més d’altres elements com la xarxa d’abastament d’aigua potable i la flota de vehicles de la parròquia. Tanmateix, les accions més importants es van dedicar en els tres aspectes de consum més principals: la xarxa d’enllumenat públic i els edificis corresponents al Centre de Congressos i el Centre Esportiu dels Serradells.

Si bé han sigut diverses les accions portades a terme per part del Comú que han causat aquesta reducció en la petjada de carboni, l’estudi de BMS Consultoria Estratègica detalla en tres els motius principals:

  1. L’aplicació de mesures d’eficiència i estalvi energètic reduint el consum fixant l’aire condicionat a l’estiu a una temperatura mínima de 26° graus i la calefacció a l’hivern en una màxima de 20°.
  2. La substitució del sistema de calefacció del Centre Esportiu dels Serradells per la xarxa de producció de calor FEDA Ecoterm-Cetrasa, que va rebaixar 484 tones de C02.
  3. Optimitzant els desplaçaments dels vehicles de la flota comunal, reduint-los i fent que els treballadors caminin, en la mesura del possible.

A més, altres accions importants realitzades per part del Comú d’Andorra la Vella han estat la substitució de les bombetes tradicionals pel sistema LED a l’enllumenat públic, el canvi de finestres per vidres més aïllants, la compra de més vehicles elèctrics o la modificació de part de la il·luminació del Centre de Congressos i altres sales, entre d’altres.

Fotos: Comú Andorra la Vella