BOMOSA Fundació impulsa una consultora per estimular l’RSC d’Andorra

oct. 8, 2020

BOMOSA Fundació ha impulsat BMS Consultoria Estratègica, amb l’objectiu d’acompanyar les administracions públiques i les empreses privades, sobretot del Principat d’Andorra, en els seus processos de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), basant-se en la seva experiència i la dels seus col·laboradors, en projectes de suport social, sostenibilitat i cura del medi ambient.

La nova consultora respon als mateixos valors d’Univers Bomosa de “la millora de la qualitat de vida de les persones, la protecció i el benestar dels animals, i la protecció i regeneració del medi ambient”. Com ha explicat Albert Batalla, director de BOMOSA Fundació i de BMS Consultoria Estratègica, qui ha volgut remarcar que, a l’igual que succeeix amb les altres empreses de Bomosa, “tots els beneficis d’aquesta consultoria revertiran directament en els projectes filantròpics de BOMOSA Fundació”.

Sota el lema “Sumem per aconseguir organitzacions socialment responsables”, BMS Consultoria Estratègica ofereix –de moment– cinc projectes socials i eco-estratègics. El “Càlcul de la petjada de carboni” d’una localitat o empresa per tal de conèixer les seves emissions de CO2“Infraestructures verdes urbanes”, amb l’objectiu de cohesionar socialment els municipis per fer-los més ecològics, així com de resoldre desigualtats en l’accés dels habitants als espais verds, per fomentar la seva salut física i psicosocial; “Economia circular”, que pretén ‘tancar el cicle de la vida’ i transformar els residus en recursos; “Evitar el malbaratament alimentari”, per impulsar projectes relacionats amb el menjar conscient i responsable, i, finalment, “Arrodoniment solidari”, amb el qual es poden finançar projectes solidaris.

Per definir alguns d’aquests projectes, s’han tingut en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per les Nacions Unides i l’Estratègia de la UE sobre Infraestructura Verda (EC2013), que té com a objectiu fomentar la infraestructura verda a la Unió Europea.

Acompanyament constant als clients

La metodologia de treball de BMS Consultoria Estratègica by BOMOSA Fundació es basa en cinc fases. En la primera, es realitzen reunions de treball amb l’organització, per obtenir la seva visió i el seu propòsit en torn a l’RSC. En la segona, s’identifiquen les millors estratègies a seguir, tenint en compte les oportunitats de negoci, les tendències en el sector i l’entorn, i els reptes a assolir.

Després, se seleccionen els projectes de la cartera de serveis de BMS Consultoria, que millor s’adeqüen a les necessitats i possibilitats del client. En una quarta fase, es defineixen conjuntament les accions a desenvolupar seguint un calendari, on la consultoria de BOMOSA Fundació fa l’acompanyament i la gestió dels projectes. I, en cas que sigui necessari, fins i tot es pot convertir en el seu departament d’RSC. I, per últim, BMS Consultoria Estratègica acompanya en el procés de comunicar l’RSC, per arribar al seu públic. Ja sigui amb l’assessorament o l’execució de la comunicació, mitjançant xarxes socials, pàgina web, butlletins electrònics…

Mitjançant els responsables i col·laboradors de BMS Consultoria Estratègica, acompanyen institucions i companyies, en totes les fases de desenvolupament del seu projecte. Donat que dissenyen plans estratègics, assessoren i implementen els projectes i coordinen serveis d’RSC amb la seva col·laboració.

Aconseguir una Andorra més sostenible

Fins al moment, BMS Consultoria ha arribat a un acord de col·laboració amb el Comú de Sant Julià de Lòria, per tal d’establir un full de ruta que permeti una transformació progressiva d’aquesta parròquia. L’objectiu és fer-la més sostenible en l’àmbit energètic i ambiental. Amb aquest objectiu, s’està elaborant un pla director del desenvolupament energètic de la parròquia i es calcularà la petjada de carboni. Els estudis elaborats per BMS Consultoria Estratègica by BOMOSA Fundació permetran definir la política energètica de Sant Julià de Lòria a mig i llarg termini i definir les accions a desenvolupar.

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), també es denomina Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Es defineix com “la contribució activa i voluntària per millorar i generar un impacte social, econòmic i ambiental per part de les organitzacions i les empreses en la societat, amb l’objectiu de millorar la seva situació competitiva i el seu valor afegit”. Entre els seus beneficis es troben la millora de la imatge corporativa i la reputació de l’organització. Especialment, entre consumidors o clients; la qual cosa pot incrementar els seus resultats econòmics. I, també, la millora del clima laboral i de la productivitat, ja que suposa una major implicació per part dels empleats en el desenvolupament de projectes d’RSC, generant entre ells interès i compromís amb les causes socials.

RESSÒ MEDIÀTIC

Ana Economia

Diari d’Andorra